Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobní údajů pro Solitea.app

(verze z 20.9.2018)

Hlavním kritériem při poskytování produktů a služeb je pro nás spokojenost našich zákazníků, a proto se snažíme každou naši nabídku přizpůsobit jejich potřebám a připravit ji v co nejlepší kvalitě. K tomu již dnes využíváme Vaše osobní údaje, které zpracováváme v souladu s platnou legislativou.

Tyto zásady ochrany osobních údajů upravují nakládání s osobními údaji při používání webové stránky http://www.solitea.app  a aplikací Solitea Apps.

Berte prosím na vědomí, že spolu s uzavřením licenční smlouvy, která upravuje používání Solitea Apps nebo smlouvy o dílo (implementační smlouvy) jejíž součástí jsou i Solitea Apps potvrzujete, že jste Zásady ochrany osobních údajů četli a že s nimi souhlasíte.

Identita správce a jeho kontaktní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme v pozici jejich správce. Naše identifikační a kontaktní údaje jsou následující:

Společnost:                         Solitea CDL, a.s.
IČ:                                           63148439
Sídlo:                                     Klíšská 31, 400 01 Ústí nad Labem
Zapsán:                                 u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 739
Kontaktní údaje:                tel: 475 238 111, e-mail: cdl-gdpr@solitea.cz

Uživatelem ve smyslu těchto Zásad ochrany osobních údajů pro Solitea.app se rozumíte Vy, zájemce nebo zákazník, kterému společnost Solitea CDL, a.s. poskytuje subscription aplikací Solitea Apps, nebo který za účelem získání informací o výše uvedených aplikacích, navštívil webovou stránku http://www.solitea.app.

Jaké zpracováváme osobní údaje

Vždy zpracováváme výhradně osobní údaje získané od Vás uživatelů.

Zpracováváme tyto osobní údaje ve smyslu čl. 4 odst. 1 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů 2016/679 ze dne 27.4.2016 (dále jen GDPR):

  • jméno a příjmení uživatele resp. zástupce uživatele, který je pověřen uživatelem – právnickou osobou
  • pracovní pozici pověřeného uživatele
  • adresa elektronické pošty (e-mail)
  • telefonní číslo pověřeného uživatele
  • obsah e-mailové komunikace nebo telefonického hovoru, který vznikl za účelem podpory uživatele; může se jedna o podporu licenční, produktovou nebo servisní.

Nezpracováváme zvláštní kategorie osobních údajů, tzv. citlivé osobní údaje, ve smyslu čl. 9 GDPR.

Za jakým účelem osobní údaje zpracováváme

Výše uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem:

  • plnění smlouvy podle č.6 odst. 1 písm. b) GDPR, kterým se rozumí jednání o smlouvě před zakoupení subscription aplikace a plnění licenční smlouvy nebo smlouvy o dílo (implementační smlouvy)
  • archivace e-mailové komunikace, která vznikla za účelem podpory uživatele, a to proto, abychom byli schopni efektivněji poskytovat službu podpory uživatelů a zkvalitňovali na základě této komunikace nejen aplikací Solitea Apps, ale i naše další služby
  • informování Vás uživatelů co je v aplikacích Solitea Apps nového, tak abyste měli vždy aktuální a přesný přehled o Vámi užívaných aplikacích Solitea Apps

Při poskytování služeb nám pomáhají následující zpracovatelé, jejichž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů, přičemž zpracování osobních údajů třetími stranami je upraveno jejich vlastními podmínkami poskytování služeb; souhlasíte, že jim můžeme předávat Vaše osobní údaje pro naplnění výše uvedených účelů stejně, jako souhlasíte, že můžeme předat Vaše osobní údaje i dalším zpracovatelům, bude-li to nezbytné pro naplnění uvedených účelů:

  • služby statistiky Google Analytics při návštěvě našeho webu http://www.solitea.app ; podmínky služby jsou dostupné zde
  • službu Microsoft Dynamics 365 – služba provozovaná společností Microsoft, jejíž add-ony jsou aplikace Solitea Apps a bez které nemohou být samostatně provozovány; informace o podmínkách naleznete zde

Prostřednictvím našich webových stránek mohou být na vaše zařízení ukládány cookies v souladu s naší Cookie Policy.

Zpracování  osobních údajů na základě souhlasu

Vaše údaje, které jsme uvedli výše, můžeme zpracovávat tehdy, dáte-li nám k tomu dobrovolný a informovaný souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Souhlas má v tomto případě formu e-mailu, který vyžaduje Vaši aktivní součinnost – potvrzení, že nám povolení udělujete. Tímto aktivním krokem poskytujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů k marketingovým účelům společnosti Solitea CDL, a.s.

Jak dlouho osobní údaje uchováváme

Souhlas udělujete společnosti Solitea CDL, a.s. jen jednou a zůstává v platnosti a účinnosti primárně po dobu, než souhlas odvoláte. Údaje o tom, že jste nám souhlas udělil/la či jej odvolal/la, můžeme zpracovávat ještě po přiměřenou dobu po odvolání souhlasu za účelem prokázání, na jakém základě jsme Vám nabídky a produktové informace předávali.

Jaká jsou Vaše práva?

Pokud si přejete získat podrobnější informace o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, nebo získat přístup ke svým osobním údajům, opravit, zablokovat nebo vymazat jakékoli osobní údaje, které se týkají vaší osoby, odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, odstranit vaši e-mailovou adresu z našich adresářů nebo pokud máte jakékoli dotazy, připomínky či obavy ohledně našich postupů v oblasti ochrany osobních údajů, obraťte se prosím na nás.

Nakládání s Vašimi údaji vloženými do Solitea Apps

 Solitea Apps jsou add-ony produktu Microsoft Dynamics 365, bez kterého nemohou být samostatně provozovány.  Při užívání tohoto produktu jste v postavení správce i zpracovatele osobních údajů vašich klientů.

K osobním údajům uloženým v produktu můžeme mít nahodilý přístup, a to pouze v případě, že nás o to požádáte nebo nás k tomu opravňuje smlouva o dílo nebo servisní smlouva za účelem implementace, údržby, opravy, nastavení anebo jiné zákaznické podpory, kterou Vám poskytujeme.

Účelem přístupu k osobním údajům uloženým v produktu není zpracovávání osobních údajů, ale práce související s údržbou aplikací Solitea Apps, kdy je přístup nevyhnutelný. Nejsme tedy zpracovateli Vašich údajů dle čl. 28 GDPR.

Kontakt na naše zákaznické centrum:

Solitea CDL, a.s.
Andrea Krákorová
Klíšská 31
400 01  Ústí nad Labem

Tel: +420 475 238 112
e-mail: cdl-gdpr@solitea.cz

Scroll to Top